Annoncer modtages på telefon

Tlf. 98 64 12 55

Mandag - torsdag kl. 8.00-16.00 • Fredag kl. 8.00-15.00 eller på mail: vadum@himmerlandstryk.dk

Lokalredaktør:

Tage V. Andersen
Dronningensgade 7, st., 9400 Nørresundby · Tlf. 98 27 13 51 / 40 57 13 51 (kl. 9.00-10.00 hver dag) · Mail: tagev@andersen.mail.dk

Ansvarshavende:

Thorkil Christensen · Tlf. 96 98 42 21

Udgiver/produktion:

Himmerlands Tryk A/S · Borgergade 17, 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55

Annoncer:

Sidste rettidige indlevering af annoncer til den følgende uges avis er FREDAG kl. 10.00. Vær dog opmærksom på ændrede indleveringsfrister ved helligdage (se evt. særskilt annonce).

© 2018 VADUM BLADET • HIMMERLANDS TRYK A/S, AALESTRUP • TELEFON 98 64 12 55

Persondatapolitik