Annoncer modtages på telefon

Tlf. 98 64 12 55

mandag-torsdag kl. 8.00-16.00 • fredag kl. 8.00-15.00
eller på mail: vadum@himmerlandstryk.dk

Lokalredaktør:

Tage V. Andersen
Dronningensgade 7, st., 9400 Nørresundby
Tlf. 98 27 13 51 / 40 57 13 51 (kl. 9.00-10.00 hver dag)
E-mail: tagev@andersen.mail.dk

Ansvarshavende:

Thorkil Christensen
Tlf. 96 98 42 21

Udgiver/produktion:

Himmerlands Tryk A/S
Borgergade 17, 9620 Aalestrup
Tlf. 98 64 12 55
Fax 98 64 16 93

Annoncer:

Sidste rettidige indlevering af annoncer til den følgende uges avis er TORSDAG kl. 12.00. Vær dog opmærksom på ændrede indleveringsfrister ved helligdage (se evt. særskilt annonce).

© 2016 VADUM BLADET • HIMMERLANDS TRYK A/S, AALESTRUP • TELEFON 98 64 12 55